labüd

labüd
z. <ər.>
1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq. . . Bayramda həlviyyat xonçası üstə bir əlbisəlik ipək parça labüd gedəcəkdir. R. Ə.. // Mütləq olmalı olan, qaçılmaz, qarşısıalınmaz, zəruri. Labüd olmaq – vacib olmaq, zəruri olmaq. <Mürtəce ünsürlər> xalqın və məmləkətin tərəqqisi üçün labüd olan bu məsələlərin həllini tələb edən hər kəsi . . töhmətləndirirlər. M. İ..
2. Məcbur, çarəsiz, əlacsız, naçar, istəristəməz, məcburiyyət qarşısında. <Şah Abbas:> Ona binaən labüddəm ki, talaqınızı verib cümlənizi azad edim ki, hər kəsə meyliniz olsa, ona ixtiyar edəsiniz. M. F. A.. Sabira, torpağa saldı sayə rəna dilbərim; Gər mələk olsam da, labüd səcdeyi-xak eylərəm. M. Ə. S.. Labüd qalmaq – zəruriyyət qarşısında məcbur olmaq, əlacsız qalmaq, çarəsiz qalmaq. Mən labüd qaldım, <hamballara> deyim ki, bir surətdə ki, bunlar bizə qulaq asmırlar, bizə bunların xidməti heç lazım deyil. C. M.. Pul çox, amma xərc eləməyə yer tapmayırıq, labüd qalıb, pullarımızı xarici vilayətlərdə xərc eləyirik. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • labud — lȁbūd m <N mn ovi/ i, G ōvā/ ā> DEFINICIJA zool. 1. ptica iz roda Cygnus močvarica karakteristično duga vrata (npr. crvenokljuni l. C. color, crni l. C. atratus) 2. (mn) rod velikih močvarica (Cygnus i Chenopsis) iz reda guščarica… …   Hrvatski jezični portal

  • labüd(d)ən — ə. labüd olaraq; mütləq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • labud — ipd. gl. labod ipd …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • lâbüd — (A.) [ ﺪﺑﻻ ] gerekli, lazım …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • labüd(d) — ə. 1) çox lazım, vacib, zəruri, mütləq; 2) çarəsiz, hər halda …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vücubən — ə. labüd surətdə, lazımınca, vacib olaraq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Labuty — Labuty …   Deutsch Wikipedia

  • Enoch Soames — is a short story by the British writer Max Beerbohm. It is well known for its clever and humorous use of the ideas of time travel and pacts with the Devil.Plot summaryThe story is narrated by Beerbohm himself; he presents himself as a moderately… …   Wikipedia

  • Petrović-Njegoš family tree — The family originated from Zenica, Bosnia and Herzegovina. Later, they migrated to an area close to Trebinje, Herzegovina. Later, they migrated to the region of Drobnjaci. Later, they settled in Njeguši.AncestorsModern******Ivan Petrović… …   Wikipedia

  • Vjetar života (album) — Infobox Album | Name = Vjetar života Type = Album Artist = Marina Gradić Released = 2006 Recorded = 2005 2006 Genre = Pop Length = 33:56 Label = Producer = Reviews = Vjetar života is the first studio album by Croatian pop singer Marina Gradić. It …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”